Bạn đã biết 10.000 tỷ usd nhiều cỡ nào chưa?

73 Views đăng ngày 16/12/2014
Góp ý