Đây là đoạn video đã khiến Google bỏ ra 1,6 tỷ USD để mua lại YouTube

169 Views đăng ngày 4/12/2015
Góp ý