Nếu đã có Thần Chết thì tất nhiên sẽ có Thần May Mắn :)

81 Views đăng ngày 5/12/2014
Góp ý