Há mồm xem thánh bóng chuyền, đập quả nào cũng như trời dáng :v

267 Views đăng ngày 5/12/2014
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý