Đây là thí sinh Olympia tỉnh nhất mà tôi từng xem

87 Views đăng ngày 1/12/2014
Góp ý