Kích hoạt: 4 năm
Chức vụ: Administrator
Họ và tên: Hoàng Nam Sơn
Địa chỉ: Quảng Bình
Giới thiệu ngắn gọn: Bốp đẹp zai =))

Hoạt động của bopmaster

Điểm: 5,910 điểm (xếp hạng #3)
Danh hiệu: Thành viên chăm chỉ
Video đã đăng: 150
Đã bình chọn: 261 HAY, 8 DỞ
Nhận được: 16 HAY, -1 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv312/794070 điểm
  2. giachuc1/10500 điểm