Đi dạo trong rừng bị gấu đòi, xém tí nữa thì toi mạng @@

138 Views đăng ngày 12/1/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý