Nghiên cứu bằng cách cho trăn siết và nuốt chửng, suýt nữa thì toi mạng @@

174 Views đăng ngày 24/12/2014
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý