Con rắn này chắc cắn phải thuốc lắc, đúng với câu "quẩy như cun tắn" :))

109 Views đăng ngày 7/1/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý