Thanh niên cứng xuất hiện vào đoạn cuối, éo ngán gì :v

119 Views đăng ngày 7/1/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý