Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Administrator
Họ và tên: Hoàng Nam Sơn
Địa chỉ: Quảng Bình
Giới thiệu ngắn gọn: Bốp đẹp zai =))

Hoạt động của bopmaster

Điểm: 5,450 điểm (xếp hạng #2)
Danh hiệu: Thành viên chăm chỉ
Video đã đăng: 111
Đã bình chọn: 290 HAY, 9 DỞ
Nhận được: 19 HAY, 2 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv527/438660 điểm
  2. tuyetnhi17/500 điểm
  3. giachuc16/3090 điểm
  4. threshmontage11/360 điểm
  5. loitan10420028/340 điểm
  6. hoa anh dao5/180 điểm
  7. huynhvothanhlong20004/200 điểm
  8. whatsalem4/180 điểm
  9. Hay Lắm Channel3/180 điểm
  10. Trung Gamer2/140 điểm