Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Administrator
Họ và tên: Hoàng Nam Sơn
Địa chỉ: Quảng Bình
Giới thiệu ngắn gọn: Bốp đẹp zai =))

Hoạt động của bopmaster

Điểm: 5,540 điểm (xếp hạng #2)
Danh hiệu: Thành viên chăm chỉ
Video đã đăng: 112
Đã bình chọn: 296 HAY, 9 DỞ
Nhận được: 20 HAY, 2 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này