Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Administrator
Họ và tên: Hoàng Nam Sơn
Địa chỉ: Quảng Bình
Giới thiệu ngắn gọn: Bốp đẹp zai =))

Hoạt động của bopmaster

Điểm: 5,680 điểm (xếp hạng #2)
Danh hiệu: Thành viên chăm chỉ
Video đã đăng: 115
Đã bình chọn: 304 HAY, 9 DỞ
Nhận được: 20 HAY, 2 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv661/400720 điểm
  2. nghia nguyen van5/300 điểm
  3. Hoà Bình Gái4/180 điểm
  4. Diep Hoang1/300 điểm
  5. Tiểu Duy1/120 điểm