Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Administrator
Họ và tên: Hoàng Nam Sơn
Địa chỉ: Quảng Bình
Giới thiệu ngắn gọn: Bốp đẹp zai =))

Hoạt động của bopmaster

Điểm: 5,520 điểm (xếp hạng #2)
Danh hiệu: Thành viên chăm chỉ
Video đã đăng: 111
Đã bình chọn: 296 HAY, 9 DỞ
Nhận được: 20 HAY, 2 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv389/418100 điểm
  2. giachuc67/2060 điểm
  3. quangchanh11/300 điểm
  4. Đường Đến Thiện Tâm8/620 điểm
  5. jackkevinsang2/140 điểm
  6. liendostargym1/190 điểm
  7. kuboo1st1/120 điểm
  8. cuabinh1/120 điểm
  9. tiengiangvlog1/130 điểm
  10. kienbn1/120 điểm