Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Sang Sang
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Sang Sang

Điểm: 5,010 điểm (xếp hạng #3)
Danh hiệu: Thành viên chăm chỉ
Video đã đăng: 243
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 5 HAY, -1 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv1871/492620 điểm
  2. hot.video10225/580 điểm
  3. giachuc21/4360 điểm
  4. cungkhampha11/1790 điểm
  5. Hóng chuyện quanh ta9/780 điểm
  6. nguyennam6/420 điểm
  7. hoa anh dao5/450 điểm
  8. Hasaki3/730 điểm
  9. liendostargym2/390 điểm
  10. Top 5 Discovery2/780 điểm