Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Premi Huy
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Premi Huy

Điểm: 870 điểm (xếp hạng #13)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 38
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: +1 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv1391/524560 điểm
  2. hoa anh dao7/550 điểm
  3. giachuc6/4640 điểm
  4. Ta Duc2/120 điểm
  5. hot.video1022/740 điểm
  6. crytall2191/140 điểm
  7. djtaylor1/120 điểm
  8. cddgvn1/120 điểm
  9. soidongchannel20171/120 điểm