Dọa ma thằng bạn kết quả ngất ngay tại trận :))

192 Views đăng ngày 20/12/2014
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý