Những pha chơi ngu với bộ hạ và cái kết không thể nào thốn hơn :))

127 Views đăng ngày 12/6/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý