7 kiểu bạn khó đỡ, kỹ năng ứng xử trong tình bạn :)

148 Views đăng ngày 18/12/2014
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý