Ngoài 35 tuổi, không nắm chắc 4 thứ này trong tay, cày đến già vẫn không dư đồng nào

76 Views đăng ngày 2/5/2023
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý