Ngoài 35 tuổi, không nắm chắc 4 thứ này trong tay, cày đến già vẫn không dư đồng nào

40 Views đăng ngày 2/5
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý