LÝ DO YAMATO KHÔNG LÊN TÀU BĂNG MŨ RƠM?! | YAMATO KHÔNG TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA LUFFY?!

10 Views đăng ngày 17/8
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý