Người TÀI GIỎI thật sự luôn NHÌN XA TRÔNG RỘNG không vì CÁI LỢI trước mắt mà đánh mất THÀNH CÔNG

72 Views đăng ngày 21/4/2022
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý