Tóm tắt siêu ngắn Chiến tranh lạnh trong đúng 6 phút 52 giây

23 Views đăng ngày 2/12/2021
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý