10 Pha Học Online Qua Zoom Quên Tắt Camera, Tắt Mic Khiến Cả Lớp Bổ Mắt

24 Views đăng ngày 2/12/2021
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý