Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, hãy nhớ về lý do ta bắt đầu

3 Views đăng ngày 11/6
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý