Mọi việc trong đời đâu thể theo tâm mình, chỉ cần không thẹn với lương tâm - Thiền Đạo

4 Views đăng ngày 23/4
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý