Nếu biết ngày mai lá vẫn sẽ rụng SAO TA KHÔNG... - Thiền Đạo

4 Views đăng ngày 1/4
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý