Sự khác nhau giữa Thanh niên "cứng" Xưa & Nay ^^

126 Views đăng ngày 15/12/2014
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý