Chửi, vác dao dọa 141 bá đạo nhất từ trước tới nay :|

98 Views đăng ngày 15/12/2014
Góp ý