Đừng vì VIỆC THIỆN NHỎ mà không làm, đừng vì việc ác nhỏ mà làm ! - Lời Phật Dạy

11 Views khoảng 6 ngày trước đây
Góp ý