Đừng vì VIỆC THIỆN NHỎ mà không làm, đừng vì việc ác nhỏ mà làm ! - Lời Phật Dạy

16 Views đăng ngày 12/3
Góp ý