Theo bạn màn thì biễu diễn khí công này thật hay là fake?

63 Views đăng ngày 3/12/2014
Góp ý