Ông bác này quá cứng, chính quyền Trung Quốc cũng bó tay ^^

64 Views đăng ngày 9/3/2015
Góp ý