John Carpenter, triệu phú đầu tiên của chương trình Ai là triệu phú @@

105 Views đăng ngày 30/11/2014
Góp ý