Đúng người phương tây sống "thoáng" thật, troll bá đạo thế này thì cũng bó tay... 18+ :))

579 Views đăng ngày 7/3/2016
Góp ý