Đấm boxing mà mặc như này làm sao chịu nổi nhiệt ^^

351 Views đăng ngày 6/2/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý