Troll thằng bạn level mất dạy :))

101 Views đăng ngày 25/11/2014
Góp ý