Có lẽ giáo sư tiến sỹ cũng bó tay trước các câu hỏi lớp 4 này :))

55 Views đăng ngày 29/1/2015
Góp ý