Anh nói dừng lại rồi mà, ai bảo lỳ :))

41 Views đăng ngày 25/11/2014
Góp ý