Anh rất ích khi tán gái, một khi đã tán thì phải thế này ^^

166 Views đăng ngày 26/1/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý