Ăn đấm vì troll theo kiểu "xin cho mình chạm vào..." ^^

129 Views đăng ngày 24/1/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý