Vì sao nhóm này lại lấy tên là SIDA nhỉ, ai biết giải thích giùm với ^^

61 Views đăng ngày 16/11/2015
Góp ý