Bạn có biết 100 tấn TNT nó nổ như thế nào không?

81 Views đăng ngày 25/11/2014
Góp ý