Dùng que bắt cá trên đường phố, chỉ có thể là Việt Nam @@

158 Views đăng ngày 21/1/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý