Kenny Sang chỉ mấy bạn cách nói tiếng Hàn Quốc nè =))

146 Views đăng ngày 21/1/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý