Đôi vợ chồng khiếm thị hát rong, chồng đàn bằng một tay cho vợ hát rất tuyệt vời @@

753 Views đăng ngày 13/1/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý