Chém gió Việt Nam vô đối... khi Việt Nam được tâng bốc :))

62 Views đăng ngày 24/9/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý