Chỉ là những khúc gỗ bình thường cho đến khi vào tay các anh ấy @@

182 Views đăng ngày 11/1/2015
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý