Lỏng lẻo trong kiểm soát giết mổ gia súc, người dùng có nguy cơ ăn phải thịt lợn bệnh

25 Views đăng ngày 22/9/2015
Góp ý