Hai người đàn ông vô gia cư vật tay để tranh nhau 100$, bất ngờ phút cuối :)

217 Views đăng ngày 30/12/2014
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý