Thanh niên cho kiến cắn vào tay và đau đớn như bị cắt tiết @@

165 Views đăng ngày 28/12/2014
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý