Cuộc thi xem cờ hó có tham ăn hay ko, bất ngờ con cuối :))

144 Views đăng ngày 28/12/2014
Mẹo: hãy dùng những lời bình văn hóa, dí dỏm và tinh tế để xây dựng một cộng đồng văn minh.
Góp ý