Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên:
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của dungtyphu

Điểm: 1,320 điểm (xếp hạng #8)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 60
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 2 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv227/414170 điểm
  2. giachuc18/480 điểm
  3. Đường Đến Thiện Tâm11/440 điểm
  4. Top 5 tò mo6/220 điểm
  5. khamphavatchat5/200 điểm
  6. langtusaudt3/240 điểm
  7. wtflol3/160 điểm
  8. jacson23051/120 điểm
  9. tungdang881/120 điểm
  10. bùi minh1/130 điểm