Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên:
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của dungtyphu

Điểm: 1,380 điểm (xếp hạng #8)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 63
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 2 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv209/409500 điểm
  2. langtusaudt2/140 điểm
  3. Đường Đến Thiện Tâm2/140 điểm
  4. hoangtuan1509851/120 điểm