Kích hoạt: 5 tháng
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Minhmom
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Giới thiệu ngắn gọn: Thánh Youtube

Hoạt động của detai02

Điểm: 830 điểm (xếp hạng #12)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 36
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: +1 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv189/405810 điểm
  2. Vương Tiểu Giang8/1070 điểm
  3. SeriesTop106/650 điểm